CLICK HERE FOR FREE BLOG LAYOUTS, LINK BUTTONS AND MORE! »

Sunday, 11 December 2011

Tatabahasa-Kata Ganti Nama

Kata Ganti Nama 代名词


Kata ganti nama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama. Kata ganti nama dapat dibahagikan kepada :代名词是用来代替名词,可分为

1. Kata Ganti Nama Diri 人称代名詞
2. KataGa nti Nama Tanya 疑问代名词
3. Kata Ganti Nama Tak Tentu 不定代名词
4. Kata Ganti Nama Tunjuk 指示代名词
5. Kata Ganti Nama Tempat 地方代名词

1. Kata Ganti Nama Diri 人称代名词

Kata ganti nama

pertama第一人称代名词
(orang yang sedang bercakap )
saya, aku, beta patik, hamba, kami, kita
kedua第二人称代名词
(orang yang dilawan bercakap)
kamu, anda, awak, saudara, saudari tuan, puan, encik, cik, tuanku, kalian.
 ketiga第三人称代名词
(orang yang dicakapkan)
dia, ia, -nya, beliau, baginda, mereka
singkat 省略人称代名词
ku(aku), kau(engkau), mu(kamu), nya(dia/ia)


2. Kata Ganti Nama Tanya 疑问代名词

Kata Ganti Nama Tanya
疑问代名词

 apa 什么
menanyakan benda, binatang atau perkara
提问东西动物或事件
 siapa
menanyakan manusia 提问人物
 mana 哪里
menanyakan tempat 提问地方

Kata ganti nama tanya yang digunakan pada awal ayat mesti diikuti partikel -kah'. 

Tanda tanya (?) mesti dibubuhkan pada akhir ayat tanya. 

作为句子开端的疑问代名词必须加上“-kah”问号必须加在疑问句子的后面。

Contoh

a)  Siapakah  nama budak itu?

b)  Orang yang memarahi awak tadi itu siapa?

3.  Kata Ganti Nama Tak Tentu不定代名词

Kata ganti nama tak tentu digunakan untuk menunjukkan sesuatu benda, perkara, masa atau seseorang yang tidak tentu.不定代名词用来代替不确定的东西、事情、时间和人。

apa-apa
任何事情/东西
mengganti nama perkara atau benda代替事情或东西的名
siapa-siapa / sesiapa
任何人 
mengganti nama orang代替人名无论谁 / 任何人
mana-mana
无论哪里/任何一个
mengganti nama benda dan tempat代替东西或地方的名称
bila-bila
任何时候
mengganti masa用来代替时间
4. Kata Ganti Nama Tunjuk指示代名词

Kata ganti nama tunjuk digunakan untuk menunjukkan benda,haiwan,manusia dan tempat.
指示代名词用在表示的东西、动物、人和地方。


Kata Ganti NamaTunjuk
Penggunaan
Ini
menunjukkan sesuatu yang dekat近指
Itu
menunjukkan sesuatu yang jauh远指


Contoh :
  • Ini rumah John.
  • Itu kereta bapa Siti.
0 comments:

Post a Comment