CLICK HERE FOR FREE BLOG LAYOUTS, LINK BUTTONS AND MORE! »

Saturday, 10 December 2011

Strategi dan Teknik Menjawab Penulisan Bahagian A UPSR

STRATEGI DAN TEKNIK MENJAWAB PENULISAN BAHAGIAN A UPSR

oleh SK. BERUNGIS TUARAN, SABAH: Panitia Bahasa Melayu pada pada 22hb Julai 2011 pukul 9.23 pagi
1.  Lihat soalan dengan teliti.
2.  Perhatikan perkara-perkara penting yang terdapat dalam gambar.
3.  Senaraikan 5 perkara yang terdapat dalam gambar.
4.  Gunakan imaginasi anda.
5.  Ayat mestilah;
     - jelas dan boleh difahami.
     - perkataan tidak diulang-ulang.
     - perkataan yang sesuai.
     - ejaan, tanda bacaan , imbuhan dan kosa kata diberi perhatian.
6.  Pastikan ayat dibina berkaitan dengan gambar.
7.  Ayat lebih kurang 2 hingga 3 baris.
8.  Tulisan mestilah jelas dan mudah dibaca.
9.  Kebersihan kertas jawapan mesti dijaga.
10.Jumlah masa yang dicadangkan untuk bahagian ini adalah 15 minit sahaja.
      Teliti gambar
      2 minit
      Senaraikan 5 perkara penting
      3 minit
      Bina ayat
      8 minit
      Semak ayat yang dibina
      2 minit

0 comments:

Post a Comment